Video ve znakovém jazyce: zapnuto

Zobrazovat nápovědu u textů: vypnuto

Přepis online

Jak funguje?

Online přepis slouží ke komunikaci neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých osob se slyšícími. Přepisovatel přepisuje mluvenou řeč do textu, který neslyšící ihned vidí na monitoru, displeji mobilního telefonu či jiném zobrazovacím zařízení. 

Odkaz na web: 

www.tichalinka.cz